Regulamin

1.Regulamin, który Państwo czytacie określa warunki korzystania z serwisu Kwiaciarni „Casablanca”, który znajduje się pod adresem: www.wysylkakwiatow.com.pl

  1. Korzystanie z usług Kwiaciarni Wysyłkowej „Casablanca”, oznacza akceptację przez Państwa warunków niniejszego regulaminu.

3.Zamówienia składane poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” lub przesłanie do Kwiaciarni „Casablanca” faksem lub mailem uważamy za obowiązujące.

4.Zamówienia, które składacie Państwo telefonicznie lub osobiście również uważamy za obowiązujące.

5.Składanie jakiegokolwiek zamówienia nie wiąże się z rejestracją w serwisie Kwiaciarni Wysyłkowej „Casablanca”.

6.Dane, które podajecie Państwo w formularzu zamówienia muszą być prawdziwe, jeśli zaś podane dane będą niepełne lub nieprawdziwe, może to spowodować wstrzymanie lub całkowite anulowanie całego zamówienia.

7.Podane przez klienta dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą i Ochronie Danych Osobowych i zgodnie z prawem polskim.

8.Każdy klient ma możliwość zmian i wglądu do swoich danych osobowych.

9.Internetowa kwiaciarnia „Casablanca” zobowiązuje się do tego, by dane klientów były skutecznie chronione.

10.Każde dane osobowe, a w szczególności adresy mail, mogą zostać przez nas wykorzystane do przesłania Państwu informacji na temat funkcjonowania Kwiaciarni Wysyłkowej „Casablanca”, a także do przesłania oferty handlowej.

11.Każdy klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych.

12.Kwiaciarnia Internetowa „Casablanca” po przyjęciu zamówienia, przesyła klientowi potwierdzenie przyjęcia tego zamówienia.

13.Jeśli klient zechce zmienić cokolwiek w zamówieniu, które już złożył, najlepiej by dokonał tego do 30 minut, jednak nie później niż 48 godzin przed jego realizacją. Niedotrzymanie podanych terminów jest równoznaczne z akceptacją szczegółowych informacji, które podane były przed wprowadzeniem zmian.

14.Termin realizacji zamówienia (przewidywany) wynosi 24 godziny, jeśli zaś chodzi o prezenty jest to kwestia 48 godzin. W wypadku składania zamówień w dniu doręczenia przesyłki, prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

15.Wszystkie ceny, które podane są na stronie zawierają podatek VAT (ceny Brutto).

16.Do każdej przesyłki doręczanej poza terenem miasta Krakowa doliczamy koszty transportu według cennika Kwiaciarni Wysyłkowej „Casablanca”.

17.Na życzenie klientów, jesteśmy w stanie wystawić fakturę VAT.

18.W przypadku, gdy klient życzy sobie dostarczenia faktury pod inny adres niż całe zamówienie, doliczamy wtedy dodatkową opłatę na pokrycie kosztów listu poleconego.

19.W sytuacji, gdy nie będziemy mogli wykonać powierzonego nam zlecenia, klient otrzymuje zwrot pieniędzy w walucie, jaką wybrał podczas zakupów.

20.Kwiaciarnia Wysyłkowa „Casablanca” zastrzega sobie możliwość anulowania bądź wstrzymania zamówienia, w przypadku okoliczności niezależnych, które czasowo bądź całkowicie uniemożliwią realizację zamówienia, a także w razie wątpliwości dotyczących treści złożonego zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji, Kwiaciarnia Wysyłkowa 24h „Casablanca”, bezzwłocznie powiadomi Klienta.

21.Opóźnienie w terminie dostawy może wystąpić w takich dniach, jak Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziadka, Dzień Babci, są to jednak wyjątkowe przypadki.

22.Bukiety czasami mogą się różnić od tych prezentowanych na zdjęciu, jednak następuje to ze względu na niedostępność pewnych kwiatów czy z uwagi na sezonowość danego rodzaju.

23.Przyjęcie bukietu przez odbiorcę oznacza akceptację jego wyglądu, jego wielkości a także kwiatów, z których powstała wiązanka.

24.Do zamówienia na specjalne życzenie dodajemy bilecik, zawierający podany przez Klienta tekst. Bileciki z wulgaryzmami czy obraźliwymi słowami nie będą dołączane do wiązanki, bądź też spowodują całkowite wstrzymanie dostawy.

  1. Kwiaciarnia Wysyłkowa „Casablanca” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodów takich jak: błędy w podanym adresie, danych dotyczących Adresata, nieważna karta kredytowa czy też błędy w przelewie.

26.W momencie gdy Odbiorcy (Adresata) w podanym przez Klienta miejscu nie ma, kurier pozostawia wiadomość z adresem, pod którym będzie można przesyłki odebrać następnego dnia. Jeśli jednak przesyłka nie zostanie odebrana, zamówienie zostanie uznane za zrealizowane. Kolejne zamówienie bowiem będzie musiało zostać złożone i zapłacone na nowo.

  1. Jeżeli Adresat zdecyduje się nie odebrać przesyłki, zamówienie zostanie potraktowane jak zrealizowane.

28.Reklamacje mogą być składane do trzech dni od dostarczenia zamówienia na adres: kwiaciarnia24@interia.pl Adres naszego maila jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce więc musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

29.Reklamacja będzie rozpatrywana dopiero po dostarczeniu na maila szczegółowego opisu zastrzeżeń do produktu.

30.Reklamacje, które nie zawierają uzasadnienia, nie są wcale rozpatrywane.

31.Kwiaciarnia Wysyłkowa „Casablanca” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, które powstaną ze strony Odbiorcy (Adresata).

32.Koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionych reklamacji będzie w 100 procentach ponosił Klient.

33.Przestrzeganie zasad powyższego regulaminu, pozwala nam dostarczać kwiaty terminowo a także zadbać o najwyższą jakość towaru oraz usług które realizujemy.